Onafhankelijke, professionele taxaties

Terug naar overzicht

Onafhankelijke, professionele taxaties

Om de rol van de afdeling “Valuations & Advisory” bij CEUSTERS toe te lichten, legt verantwoordelijke Vincent Gommers uit wat zijn afdeling zowel nationaal als internationaal doet. Om de doelstellingen te bereiken, kan hij beroep doen op een snel groeiend team van toegewijde professionals.

De hoofdactiviteit van de afdeling “Valuations & Advisory” is het afleveren van waarderingsrapporten voor alle soorten organisaties, zowel privé als publiek, van KMO's tot multinationals... In veel gevallen is het de potentiële koper van een pand die CEUSTERS contacteert voor een onafhankelijk rapport over het betreffende vastgoed. En dat “onafhankelijke” is zeker van niet te onderschatten belang. Vervolgens wordt het rapport vaak gebruikt als basis voor gesprekken met de verkoper en/of één of meerdere banken om een krediet te verkrijgen. Daarnaast kunnen deze rapporten ook worden gebruikt voor boekhoudkundige (en fiscale) doeleinden, of als onderdeel van onder andere fusies en overnames.

Naast het objectieve waarderingsrapport biedt CEUSTERS ook adviesnota’s om bedrijven te helpen met hun strategische besluitvorming als het over vastgoed gaat. Dit type advies kan klanten helpen om te zien waar ze staan op het vlak van mogelijke, toekomstige marktomstandigheden zoals huurprijzen, het ondersteunen van 'stay or leave' opties, of het identificeren van (her)ontwikkelingskansen.

CEUSTERS is voornamelijk bekend als aanbieder van diensten op het vlak van commercieel vastgoed en richt zich met zijn taxaties op alle belangrijke activaklassen (kantoren, industrieel & logistiek, winkels, woningen, enz.). De rapporten voldoen aan de professionele taxatiestandaarden van RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) en zijn in overeenstemming met de financiële en fiscale regelgeving.

Verleden en toekomst

Vincent Gommers geeft graag ook de nodige toelichting bij de resultaten van zijn afdeling in 2023 en over de vooruitzichten voor 2024, zowel intern als op zakelijk gebied: "Intern hebben we een belangrijke stap voorwaarts gezet met de verdere uitbreiding van de afdeling. Dit omdat we het team hebben kunnen versterken en een traject voor stageplaatsen hebben ontwikkeld", aldus Gommers.

Wat de klanten betreft, is het afdelingshoofd duidelijk: het gros van het geleverde werk is vertrouwelijk, waardoor het vaak minder gebruikelijk is voor hun team om hun successen of geleverde volumes publiek te maken. Toch mag het gezegd: er is in 2023 een aanzienlijke en veelbelovende toename geweest van het aantal rapporten dat aan klanten werd afgeleverd. Bovendien, zo benadrukt Vincent Gommers, is het team duidelijk in staat om een breed scala van vragen te beantwoorden, van rapporten over kleine wooneenheden tot die van grote kantoren en uitgestrekte industriële en logistieke panden.

"In 2024 zal de markt naar verwachting uitdagend zijn, met toenemende eisen op het vlak van regelgeving en aanhoudende druk op deliverables en timings. CEUSTERS gaat uiteraard, zoals steeds, voor organische groei. En dat door verder te bouwen op bestaande relaties en de business uit te breiden met andere zakelijke dienstverleners."

Stabiliteit

Hoewel de markt voorzichtig blijft, wordt verwacht dat 2024 stabieler zal zijn, vooral wat betreft inflatie en rente. Vincent Gommers gelooft dat stabiliteit inhoudt dat vastgoed voor investeerders weer meer 'top of mind' zal zijn. Hopelijk zullen de investeringsvolumes aantrekken onder impuls van het gapende gat tussen de verwachtingen van verkopers en kopers, zo luidt het. In de kantorenmarkt ziet Gommers de vlucht naar hogere kwaliteit doorgaan, wat waarschijnlijk kleinere oppervlaktes impliceert, maar meer in lijn met de ESG-behoeften van bedrijven, die bepalend zullen zijn bij de keuze van hun kantoren.

"In de detailhandel vond de grootste herschikking van de markt - zoals die van de huurprijzen - plaats tijdens en net na Covid. Dat ligt nu achter ons", zo stelt hij. "En dus is er weer ruimte voor groei".

De logistieke markt is nog steeds erg sterk en hoewel Gommers niet verwacht dat deze zal groeien in hetzelfde tempo als dat van 2020-2022, gelooft hij "dat logistiek een zeer sterk segment zal blijven, hopelijk vergezeld door industriële activiteit op kleine en grote schaal, die beide nog steeds belangrijke motoren van onze economie zijn".

Herontwikkeling

De vraag is of oudere of verouderde kantoren - die vaak het slachtoffer zijn van de wens naar moderne panden van hoge kwaliteit in combinatie met duurzaamheidseisen - interessant zijn om te herontwikkelen tot nieuwe kantoren en ze te transformeren richting andere gebruiksfuncties. Herontwikkeling van en naar kantoren is echter meestal duur, wordt vaak beperkt door technische problemen, en niet zelden is het alleen de moeite waard op gegeerde locaties. Aan de andere kant zorgt het huidige gebrek aan gloednieuwe gebouwen in en rond grote steden die aan de vereiste normen voldoen, wel voor een aantrekkingsfactor van dit type herontwikkeling. Dit soort upgrades kunnen dus een oplossing zijn voor verouderde maar goed gelegen panden, en helpen om nieuwe wegen in te slaan richting vastgoedcirculariteit.

Wanneer zo’n 'intraclass' herontwikkeling niet mogelijk is en de stedenbouwkundige voorschriften het toestaan, worden sommige verouderde kantoren getransformeerd naar residentieel gebruik. Als technische beperkingen dit onmogelijk maken, wordt sloop en nieuwbouw de natuurlijke oplossing. In elk van deze gevallen is het duidelijk: het omgaan met het toenemende volume van deze gedeeltelijk verhuurde oudere gebouwen wordt een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.

Externe factoren

Op de vraag of externe factoren de markt kunnen beïnvloeden, antwoordt Vincent Gommers als volgt: "Ik denk dat regelgeving (EU Taxonomy bijvoorbeeld) de komende jaren een steeds grotere impact zal hebben. Dit heeft al een grote invloed gehad op de kantorenmarkt (hernieuwbare energie, certificeringen), maar retail, industrie en logistiek zullen volgen. "Ik denk echter dat, zoals hierboven al is aangegeven, inflatie en rentetarieven de komende twaalf maanden de meest invloedrijke factoren zullen zijn, samen met de ontwikkeling van geopolitieke omstandigheden. Of het verwachte omslagpunt naar meer activiteit vrij snel zal komen of iets later, is moeilijk te zeggen in deze volatiele tijden. Maar, we zijn positief over de mogelijkheden en zijn gemotiveerd om de uitdagingen aan te gaan."

Tot slot licht Vincent zijn kijk toe op innovatie en technologie. Doordat het belang van vergelijkbare gegevens alleen maar toeneemt bij waarderingen - om zo beslissingen te kunnen ondersteunen - speelt kunstmatige intelligentie (AI) een steeds grotere rol. Het helpt bedrijven om meer informatie te verzamelen en te verwerken in een kortere tijd, waardoor de nauwkeurigheid en efficiëntie toenemen en de business positief wordt beïnvloed. De menselijke inbreng blijft echter onmisbaar, omdat professionals het totaalbeeld zien en dat is vaak meer dan de som van (individuele) delen. "Gelukkig is er nog werk aan de winkel voor taxateurs.”

Automated Valuation Models (AVM) kunnen weliswaar al van pas komen voor bijvoorbeeld kleine woningtaxaties, zegt Vincent, maar voor grotere en zeker complexere en gemengde panden heeft AVM naar onze mening (nog) niet het nodige bereik. “Wat zeker interessant wordt, is te zien hoe de verdere ontwikkelingen van AI onze diensten zullen beïnvloeden en hoe het ons zal aanvullen in ons streven om de diensten die we aan onze klanten leveren verder te verbeteren.”

Op internationaal niveau is CEUSTERS het Belgische lid van het Praxi Valuations netwerk, een internationaal netwerk van onafhankelijke adviseurs dat zijn oorsprong vindt in Italië met het gelijknamige bedrijf. Het netwerk biedt een brede waaier van adviesdiensten aan, gekenmerkt door een diepgaande kennis van de lokale markten, gebaseerd op de specialisatie en ervaring van zijn partners.

Dankzij deze internationale reikwijdte kan CEUSTERS zijn klanten bijstaan in hun vastgoedbehoeften in het buitenland, een essentieel voordeel in de steeds internationaler wordende vastgoedsector, en tegelijkertijd de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn diensten garanderen, dankzij zijn autonomie ten opzichte van instellingen en industriële en financiële groepen.

Enkele recente voorbeelden zijn waarderingen in Duitsland en Frankrijk voor Belgische klanten, evenals een waardering van het hoofdkantoor van een Italiaanse consultinggroep in de Europese hoofdstad.

Lees ons volledige magazine via onderstaande knop.

Meer berichten