Blue Gate Antwerp, een belangrijk mandaat voor CEUSTERS

Terug naar overzicht

Blue Gate Antwerp, een belangrijk mandaat voor CEUSTERS

Voor de marketing van Terminal North van het gigantische bedrijvenpark Blue Gate Antwerp, net ten zuiden van de Antwerpse binnenstad, selecteerde de duurzame ontwikkelaar Bopro twee makelaars. Eén van hen is CEUSTERS, uiteraard. Bopro is alvast terecht trots op haar duurzame karakter en gaat er zo ook ten stelligste van uit dat de vastgoedwaarde in de toekomst intrinsiek verbonden zal zijn met de positieve impact die het heeft op mens en maatschappij. Simpelweg voldoen aan de zogenaamde ESG-normen zal niet langer voldoende zijn. En dus gaat Bopro een forse stap verder in alles wat ze doen.

In dit artikel schetst Peter Garré, managing director van Bopro, de belangrijkste kenmerken van Blue Gate, de evolutie ervan, en de rol bij dit alles van CEUSTERS. BSI (de holdingmaatschappij van het merk Bopro) is partner en operationeel ontwikkelaar en raakte betrokken bij Blue Gate Antwerp na een wedstrijd die tien jaar geleden werd uitgeschreven door de Stad Antwerpen. Een van de redenen dat ze destijds wonnen, zo meent Peter Garré, is dat ze de kwaliteits- en duurzaamheidsdoelstellingen van de stad niet in vraag stelden, maar probeerden om op dat vlak zelfs nog verder te gaan.

Bij een Publiek Private Samenwerking zoals die voor Blue Gate Antwerp, is voor elk van de partners een rol weggelegd: de overheid als kwaliteitsbewaker van procedures, garandeert gelijke behandeling en treedt op als vergunningverlener, terwijl de private partners de expertise hebben om de ontwikkeling van het gebied in alle aspecten ter hand te nemen. In het geval van Blue Gate Antwerpen is de PPS als volgt gestructureerd: (Stad Antwerpen), PMV, Vespa en De Vlaamse Waterweg (Vlaamse overheid) enerzijds en private partners DEME Environmental Dredging International (DI) en Bopro Sustainable Investments (BSI) anderzijds.

CONCEPT

Terminal North van Blue Gate Antwerp heeft duidelijk gekozen voor een bijzonder duurzame aanpak. De ambitie van Blue Gate Antwerp, zo bevestigt Peter Garré, is om een innovatief gestapeld bedrijvencomplex te ontwikkelen, bestaande uit modulaire bedrijfsunits die verhuurd worden aan verschillende huurders die actief zijn in onder meer slimme stadslogistiek en duurzame productie, onderzoek en ontwikkeling, en in ondersteunende diensten. Blue Gate Antwerp maakt daarmee deel uit van de circulaire economie en zal zo ook de stad Antwerpen helpen in haar eigen doelstellingen omtrent circulaire economie. Het ontwikkelen van een meer circulaire dynamiek binnen een stedelijke omgeving creëert sowieso ook een markt voor de circulaire ondernemer, en meer specifiek voor degenen die actief zijn in de hierboven genoemde domeinen. Het biedt ruimte voor duurzame innovatie en lokale werkgelegenheid, voor stadsregionale productie en lokale kringlopen.

Naast dit alles benadrukt Peter Garré het feit dat vastgoedprojecten vaak tot tien jaar na de oorspronkelijke plannen worden opgeleverd, zodat er een soort toekomstbestendigheid moet worden aangebracht. Dit is zeker relevant gebleken, want Blue Gate speelt nu ten volle in de markt en voldoet intussen nog altijd perfect aan alle hedendaagse eisen.

CIRCULAIR

Blue Gate wordt beschreven als een plek waar zowel lokale als internationale bedrijven zich kunnen vestigen, en dat dankzij de grote aandacht voor het aspect duurzaamheid. Het is alvast de taak van Bopro om de site te ontwikkelen en huurders te vinden, en juist daar komt CEUSTERS om de hoek kijken. Individuele panden kunnen zowel gehuurd als gekocht worden, wat traditioneel niet het geval is in Antwerpen waar tot nu toe geen gronden aan het water konden worden aangekocht. En het was zeker nodig om de grond aan te kopen om de saneringswerken uit te voeren, zegt Peter Garré.

Wat de gebruikers betreft, ligt de nadruk op het vinden van bedrijven die deel willen uitmaken van de circulaire economie en die dus geholpen kunnen worden bij het bereiken van hun doelstellingen door zich in Blue Gate Antwerp te vestigen. Met andere woorden: de doelgerichte marketing is gericht op het aantrekken van complementaire bedrijven met een focus op onderzoek en ontwikkeling - bij voorkeur in de duurzame chemie, cleantech innovatieve productiebedrijven en spelers in slimme logistiek en distributie. Dit betekent dat zowel bedrijven die deze aanpak al hebben, als bedrijven die dat nog niet hebben maar er wel mee willen beginnen, geschikte potentiële gebruikers zijn.

Bopro is voorzichtig in zijn marketingdoelstellingen en stelt het als volgt: "We verkopen niet zomaar aan de eerste de beste persoon die komt aankloppen". De hele ontwikkeling is gepland tot 2035, aldus Peter Garré, die erop wijst dat het niet nodig is om zo snel mogelijk te verkopen. In elk geval zullen ze alleen constructies bouwen die passen in het totaalconcept. "Onderdeel van dit concept - en we hebben CEUSTERS gevraagd hiernaar te kijken - is dat bewoners ten alle tijden kunnen samenwerken, delen en zo elkaar versterken”, vervolgt Garré.

PIJLERS

"Blue Gate Antwerp richt zich op drie pijlers, te beginnen met duurzame infrastructuur, die wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld warmtepompen en stadsverwarmingsnetwerken te gebruiken in plaats van gas, en geïntegreerde zonnepanelen voor elektriciteit”, zo stelt Garré. “Ook de gebouwen zelf zijn duurzaam, wat een tweede pijler is. De derde pijler is het uitnodigen van bedrijven die op onze site gevestigd zijn om hun eigen bedrijfsmodellen ook op een zo duurzaam mogelijke manier te ontwikkelen."

Peter Garré wijst er wel op dat ze bedrijven niet kunnen verplichten om hun manier van werken te veranderen, maar ze alleen kunnen uitnodigen en suggereren om circulaire principes toe te passen, inclusief de samenwerking met andere bedrijven. Ongeveer de helft  van de bedrijven die zich er komen vestigen, vindt dit idee echt leuk en omarmt het, terwijl het voor anderen tijd kan kosten. Maar op deze manier hoopt Garré alvast dat Blue Gate Antwerp een accelerator wordt voor de stad én voor de regio, die laat zien hoe bedrijven hun toekomst kunnen ontwikkelen binnen een circulaire omgeving.

LOGISTIEK

Binnen hetzelfde duurzame speelveld was één van de eerste activiteiten op de site een incubator van Blue Chem, en ook de Universiteit Antwerpen investeerde in een incubator die zich richt op duurzame materialen en de circulaire economie. Peter Garré: "We leggen sterk de nadruk op R&D, en we hebben ook een aanpak met CO2-neutrale goederendistributie naar de stad, met DHL en Amazon die op de site gevestigd zijn. De volgende fase van de logistieke cluster - uitgebaat door Montea - gaat ook van start in de komende maanden. Ook voor dit onderdeel zijn er al twee grote huurders". Montea exploiteert namelijk het gedeelte ten noorden van de 'groene corridor' en koopt grond en gebouwen van de PPS.

Operationeel gezien is de Noord Terminal een vrij uniek concept voor logistiek, met 80.000 m2 ruimte op een perceel van vier hectare en met een indeling op twee niveaus die een verhouding bruikbare ruimte/grondoppervlakte geeft van 1,3 - wat ongeveer het dubbele is van de norm voor logistieke activiteiten.

Peter Garré legt uit dat ze dit bewust zo hebben aangepakt, omdat grond schaars is in de buurt van Antwerpen. Bovendien is er al veel belangstelling voor dit deel. Het noordelijke terminalgebouw zal BREEAM outstanding zijn met uitzonderlijke energieprestaties.

Peter Garré vervolgt: "Het meest uitdagende deel van de Noord Terminal - dat zowel kantoren en R&D als logistiek omvat - zal in feite het R&D-gegeven zijn omdat deze locatie nog niet wordt gezien als een voor de hand liggende locatie voor dit soort activiteiten. Zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld Leuven en Gent. Maar, we werken samen met de stad om Blue Gate nog zichtbaarder te maken". Momenteel is ongeveer 50% van Blue Gate in ontwikkeling en ongeveer een derde van de resterende 50% zal bestemd zijn voor R&D.

GOEDE CONNECTIES

Over de samenwerking van zijn bedrijf met CEUSTERS laat Peter Garré optekenen dat ze de lokale partner zijn, en dat ze een ideale relatie hebben met kleine en middelgrote ondernemingen. Tegelijkertijd hebben ze volgens Garré bij CEUSTES ook een link met internationale markten, en samen met de andere gemandateerde makelaar kunnen ze zo dit internationale segment benaderen. Dat alles ondanks het huidige economische klimaat. "We weten dat CEUSTERS het soort bedrijven dat we zoeken kan vinden en naar de site kan halen".

Wat de mobiliteit op de site betreft: dit zou op het eerste gezicht gezien kunnen worden als ‘niet de sterkste kant’ van Blue Gate Antwerp. Simpelweg omdat het dichtstbijzijnde treinstation op ongeveer drie km afstand ligt. En toch… aangezien logistiek en distributie zo’n cruciale rol spelen voor de site, zijn de verbindingen via de wegen eveneens van niet te onderschatten belang. Bovendien blijkt ook het concept van gedeelde wagenparken over de hele site aan te slaan: bedrijven hoeven niet te investeren in een eigen wagenpark, maar betalen gewoon voor de wagens die ze gebruiken. En opmerkelijk: een zeer hoog percentage van de mensen die op de locatie werken komen met de fiets in plaats van met de auto, zo blijkt.

Lees ons volledige magazine via onderstaande knop.

Meer berichten