• Te Huur

Gentsevaart 21

Industrie
4565ER KAPELLEBRUG
Beschrijving

Ligging en bereikbaarheid:Kapellebrug is een dorp in de gemeente Hulst, direct ten zuiden van Sint Jansteen nabij de Belgische grens. Door de nabijheid van de grens beschikt Kapellebrug over een voor een dorp van deze omvang relatief groot aantal voorzieningen. De bereikbaarheid van Kapellebrug is goed. Door de  Westerscheldetunnel is Zeeuws-Vlaanderen vanaf Zuid-Beveland goed bereikbaar, ook de verbinding met België (Antwerpen, Gent en Zeebrugge) is goed. De Gentsevaart/N290 is de hoofdverkeersader in Kapellebrug en geldt als één van de belangrijkste grensoverschrijdende verkeerswegen tussen Zeeuws-Vlaanderen en België. Deze weg verbindt Hulst en het achterliggende wegennet (N61) richting Terneuzen en het Belgische hoofdwegennet (N403).De minimaal te huren oppervlakte is 1.000 m² en de minimale huurtermijn bedraagt 1 jaar. Specificaties:

Magazijn A:

- bouwjaar 1985

- afmeting 90,00 meter x 39,60 m

- vrije hoogte midden 5,90 m en zijkant 4,20 m

- kolom afstand van 7,50 m

- 4 overheaddeuren van 4,00 m x 4,20 m

- krachtstroomaansluiting

- brandhaspels

- noodverlichting installatie

- tl-verlichting

- asfaltvloer

- staalconstructie met metselwerk

- ongeïsoleerd

 

Magazijn B:

- bouwjaar 1988

- afmeting 150,00 meter x 39,60 m

- vrije hoogte midden 6,00 m en zijkant 4,40 m

- kolom afstand van 8,80 m

- 6 overheaddeuren van 3,50 m x 4,20 m

- krachtstroomaansluiting

- brandhaspels

- noodverlichting installatie

- tl-verlichting

- asfaltvloer

- staalconstructie met damwandplaat staal

- ongeïsoleerd

 

Magazijn C:

- bouwjaar 2000

- afmeting 130,00 meter x 39,60 m

- vrije hoogte midden 6,20 m en zijkant 4,00 m

- kolom afstand van 8,90 m

- 5 overheaddeuren van 3,50 m x 4,20 m

- krachtstroomaansluiting

- brandhaspels

- noodverlichting installatie

- tl-verlichting

- asfaltvloer

- staalconstructie met sandwichpanelen

- geïsoleerd

- brandmeldingsintallatie (d.m.v. beams)

 

Publiekrechtelijke bestemming:Het geheel ligt binnen het vigerende bestemmingsplan 'Kernen Hulst' dat onherroepelijk is vastgesteld op 7 juni 2018 en heeft de bestemming 'Bedrijf'. Deze gronden zijn bestemd voor bedrijven tot en met categorie 3.1. (loods A) en categorie 3.2 (loods B+C).Omzetbelasting:Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor de BTW belaste huur. Zekerheidstelling:Een garantie/waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden basis huur.Huurovereenkomst:Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) model februari 2015.Huurprijsaanpassing: Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks, CPI- Alle Huishoudens (2006= 100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huurbetaling:De huurpenningen dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.Servicekosten: Niet van toepassing. Huurder zal zelf zorg dragen voor de levering van de nutsvoorzieningen en water, alsmede de communicatieve diensten. 

 

 

 

 

Lees meer
Lees minder
Units
Gebouw 1
Verdieping Type Oppervlakte Beschikbaarheid
Gelijkvloers Magazijn 3564 m² On-market
Gelijkvloers Magazijn 5940 m² On-market
Gelijkvloers Magazijn 5148 m² On-market